Jak dbać o maszyny przemysłowe?

Jak dbać o maszyny przemysłowe?

Maszyny przemysłowe, jak każde inne urządzenia, które są mocno eksploatowane, wymagają odpowiedniej konserwacji, by gwarantować niezawodną i efektywną pracę.

 

  1. Codzienna kontrola
  2. Cotygodniowa kontrola
  3. Naprawa uszkodzonych części

 

Na bieżąco należy sprawdzać stan maszyny, by uniknąć nieplanowanych przestojów, generujących wyższe koszty eksploatacyjne. Ponadto reagując na czas, zmniejszasz również ryzyko wystąpienia zagrożenia dla Twoich pracowników.

 

Codzienna kontrola

Codzienna kontrola jest z reguły przeprowadzana przez pracowników obsługujących daną maszynę. Operator po zakończonej pracy powinien sprawdzić stan techniczny maszyny, szczególnie że uszkodzone urządzenie może stanowić zagrożenie dla kolejnego pracownika. Ponadto codzienna kontrola gwarantuje dłuższą, bezawaryjną pracę i zmniejsza do minimum ryzyko występowania nieplanowanych przestojów.
To, co należy codziennie sprawdzać, zależne jest od maszyny i wytycznych, stawianych przez producenta. Informacje zazwyczaj znajdują się przy instrukcji obsługi, którą każdy pracownik powinien dokładnie poznać.

 

Elektryka maszyny

W przypadku elektryki należy przede wszystkim skontrolować, czy wszystkie kable znajdują się na właściwym, wyznaczonym miejscu i czy nie są przypadkiem obluzowane. Jeśli zauważysz jakiekolwiek odstępstwa, niezwłocznie zgłoś to odpowiedniej osobie.

 

Cotygodniowa kontrola

Są pewne komponenty, których nie trzeba sprawdzać codziennie. Do nich należą przede wszystkim elementy znajdujące się wewnątrz maszyny. Oczywiście należy mieć na uwadze instrukcje producenta. Jeśli zaleci, by pewne części umieszczone w środku urządzenia należy sprawdzać każdego dnia, na przykład po zakończeniu zmiany, należy przestrzegać tych wytycznych.

 

Środek maszyny

We wnętrzu maszyny należy starannie sprawdzić każde miejsce, bez pomijania elementów. Przede wszystkim, czy nie ma żadnych przecieków, czy komponenty elektryczne nie są uszkodzone, czy nie ma widocznego zawilgocenia. Podczas kontroli środka maszyny warto sprawdzić i dokręcić również ewentualne łączenia i śruby. Na samym końcu zwróć uwagę, czy wszystko jest na swoim, właściwym miejscu i czy kable przypadkiem się nie obluzowały.

 

Naprawa uszkodzonych części

Nie od dziś wiadomo, że konserwacje powinni przeprowadzać specjaliści. Tak samo rzecz wygląda w przypadku uszkodzonych części, które wymagają natychmiastowej wymiany. Warto zatrudnić fachowca, który szybko i sprawnie określi stan zużycia elementów i zadecyduje, czy faktycznie należy je zastąpić nowymi zamiennikami.
Nieprzeszkolony pracownik, który próbuje na własną rękę wymienić konkretne komponenty, może jeszcze bardziej uszkodzić maszynę. Przez to narazi firmę na jeszcze wyższe koszty, których można było przecież uniknąć. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze i ogólnie, jakiekolwiek „wolne” fundusze korzystniej przeznaczyć na rozwój marki, niż naprawy, szczególnie te, których z łatwością mogliśmy uniknąć.